Vad är pension?

Pension

Allmän pension får man från Premiepensionsmyndigheten, PPM, och Försäkringskassan. De flesta som arbetar får dessutom kollektivavtalad tjänstepension från sin arbetsgivare. Många har också ett privat pensionssparande. Allt detta slås ihop och blir din totala pension.

Allmän pension

I den allmänna pensionen tjänar du in till din pension varje år du arbetar, under hela ditt yrkesverksamma liv. Det gör du även när du har små barn, gör plikttjänst och när du studerar. Allt du tjänar och betalar skatt på (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) blir till pensionsrätter, som i sin tur blir inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen är den större delen av din allmänna pension. Premiepensionen är den mindre delen som du får placera i fonder. Det finns också en tredje del som heter garantipension. Den är ett grundskydd för dig som haft låg eller ingen inkomst. Du som är född mellan 1938 och 1953 får en del av din inkomstpension beräknad enligt tidigare regler om ATP och folkpension. Den delen kallas tilläggspension. Ju närmare 1938 du är född, desto större del av din inkomstpension är tilläggspension.

Kollektivavtalad tjänstepension

De flesta som arbetar har även en kollektivavtalad tjänstepension. Det är din arbetsgivare som betalar premien, men i vissa fall är det du som väljer vilken försäkringsform och i vilket försäkringsbolag pengarna ska placeras. Har du jobbat inom olika avtalsområden kan du ha fler än en kollektivavtalad tjänstepension. De olika kollektivavtalade tjänstepensionerna skiljer sig åt. Hur de ser ut beror på vad de fackliga organisationerna och arbetsgivarna har kommit överens om.

ITP

ITP omfattar dig som är privatanställd tjänsteman och tillhör Svenskt Näringsliv, och PTK:s avtalsområde.

• KAP-KL
– för anställda inom kommun och landsting
Du som arbetar inom kommun eller landsting omfattas av kollektivavtalet KAP-KL.

• Avtalspension SAF-LO
– för privatanställda arbetare
SAF-LO:s pensionsplan för avtalspension omfattar dig som är privatanställd arbetare och tillhör Svenskt Näringsliv-LO:s avtalsområde.

• Pa 03/PA 91
– för anställda inom staten
Du som är statligt anställd omfattas av kollektivavtalen PA 03 eller PA 91.

Privat pensionssparande

Förutom allmän pension och kollektivavtalad tjänstepension så har många personer ett privat pensionssparande. I och med att SPP ansluter sig till minpension.se under juni månad 2007 så startar inhämtningen av privata pensioner till minpension.se. Pensionsbolagen kommer successivt att lägga till privata pensioner i de uppgifter som skickas till minpension.se. Under denna övergångsperiod finns möjligheten att komplettera uppgifterna själv naturligtvis kvar.

Hur mycket får jag i pension?

Hur mycket du får i pension beror på flera saker. Hur länge du arbetar och hur mycket du tjänar. Andra saker som har betydelse är hur det går för Sveriges ekonomi och vilken avkastning du får på den del av din pension du valt att placera.

Kan jag påverka min pension?

Det du kan påverka är:

• Vid vilken ålder du går i pension. Ju senare du väljer att ta ut dina pensionspengar, desto högre pension får du.
• Din inkomst. Ju mer du tjänar under hela ditt liv, desto högre blir din pension.
• Hur du placerar dina premiepensionspengar och de delar av tjänstepensionen som du själv väljer placering för. Avkastningen på de pengar du placerat har betydelse för storleken på din pension.
• Ditt privata pensionssparande.

Finns det en lägsta garanti för hur mycket pension jag får?

I den allmänna pensionen finns det en del som heter garantipension. Det är ett grundskydd för den som har haft låg eller ingen inkomst under livet. Garantipensionen garanterar att ogifta personer inte får lägre pension än 7 278 kronor i månaden före skatt (2008) och att den som är gift inte får mindre än 6 492 kronor i månaden före skatt i pension (2008). Garantinivån bygger på att man bott i Sverige i 40 år. Särskilda regler kan gälla för dig som kom hit som flykting. För dig som är född mellan 1938-1953 finns det ett garantitillägg. Det garanterar att din inkomstpension inte blir lägre än den tilläggspension du tjänat in till och med 1994. Garantitillägget och garantipensionen betalas ut tidigast från och med 65 års ålder.

Du måste ansöka om pension

I den allmänna ålderspensionen kan du pensionera dig när som helst från 61 års ålder. Eftersom det inte längre finns någon fast pensionsålder måste du ansöka om pension. Det ska du göra till Försäkringskassan senast två månader före det att du vill gå i pension. Du behöver inte ta ut hela din ålderspension på en gång om du inte vill. Du kan välja att ta ut 25%, 50%, 75% eller 100% pension. Pensionen betalas ut som ett månadsbelopp. Du betalar skatt på pengarna. Du som har fyllt 60 år och funderar på att börja ta ut allmän ålderspension, gå in på Försäkringskassans hemsida så får du veta mer. När det gäller uttag av kollektivavtalad tjänstepension ser avtalen olika ut för när du kan börja ta ut din tjänstepension. Kontakta de pensionsbolag där du har kollektivavtalad tjänstepension för ytterligare information.