Samarbetspartners

Livbojen Försäkring AB har under 20 år förmedlat försäkringar åt alla svenska försäkringsbolag och även vissa utländska. Marknaden förändras och idag har vi istället ett nära samarbete med vissa utvalda försäkringsbolag.