Fullmakt

Det finns två olika typer av fullmakt.

Informationsfullmakt

Med stöd av informationsfullmakt kan vi hämta uppgifter om dina befintliga Pension, Sjuk- och Livförsäkringar från de svenska försäkringsbolagen. Inlämnad fullmakt samt erhållna försäkringsuppgifter handläggs konfidentiellt enligt Finansinspektionens föreskrifter.

En informationsfullmakt bestämmer man antingen hur många dagar den ska gälla eller så gäller den tills vidare. Med tills vidare menas att den gäller tills det att antingen kunden skriver på en skötselfullmakt, som behövs för att vi ska kunna göra vårt arbete, eller tills den blir uppsagd av kunden. Om du vill säga upp din fullmakt tar du kontakt med oss på det sätt som du finner enklast.

Skötselfullmakt

En skötselfullmakt är ett verktyg som försäkringsrådgivare använder gentemot försäkringsbolagen. Fullmakten talar om för försäkringsbolagen att du är kund hos oss och att all rådgivning sker opartisk. Fullmakten ger oss rätt att hämta försäkringsinformation om våra kunder från försäkringsbolagen.

En skötselfullmakt gäller tills vidare eller tills den blir uppsagd av kunden. Om du vill säga upp din fullmakt tar du kontakt med oss på det sätt som du finner enklast.

Viktigt att veta

1. Vi kan aldrig göra ändringar i kunds försäkring utan underskrift av ägaren.
2. Vi får inte tecka ny försäkring med hjälp av fullmakten.